Turun Ringeten valmennuslinjaus

Turun Ringeten valmennuslinjaus perustuu lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastusta tukevaan ilmapiiriin, jossa pyritään täyttämään urheilulliset laatutekijät, jotka mahdollistavat kasvun urheilijaksi ja myöhemmin tavoitteellisen ja mielekkään harrastuksen aikuisten sarjoissa. Näitä laatutekijöitä ovat:

·       Innostus urheiluun

·       Monipuoliset liikuntataidot

·       Hyvä fyysinen harjoitettavuus

·       Urheilullinen elämäntapa

Valmennuksessa pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon näiden tekijöiden tukeminen muun muassa seuraavin tavoin:

·       Tuetaan lapsen ja nuoren sekä urheilijan koettua pätevyyttä

·       Vahvistetaan tunnetta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta

·       Annetaan harrastajille oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon

·       Suunnataan harjoittelua tehtäviin

·       Toiminta on lapsi- ja urheilijalähtöistä

·       Suorituksia kertyy paljon

·       Tekeminen on monipuolista

·       Toiminta on mielekästä ja konkreettista

·       Jokaisen fyysistä kasvua ja kehitystä tuetaan yksilöllisesti

·       Toiminta on pitkäjänteistä ja tavoitteellista

·       Kokonaisliikuntamäärä pyritään pitämään mahdollisimman korkeana

·       Harjoittelu ja liikunta on monipuolista

·       Terveellisistä elämäntavoista ja niiden vaikutuksista urheiluun kerrotaan

·       Terveellisiin elämäntapoihin aletaan kasvattaa tietoisesti ja aktiivisesti jo pienimmistä junioreista pitäen

·       Kodit ja vanhemmat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan terveisiin elämäntapoihin ohjaamiseen yhdessä valmentajien kanssa

(Lähde: Hämäläinen, Danskanen, Hakkarainen, Lintunen, Forsblom, Pulkkinen, Jaakkola, Pasanen, Kalaja, Arajärvi, Lehtoviita, Riski 2015: Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu, Suomen Valmentajat)

Lapsia ja nuoria tuetaan harrastamaan myös muita lajeja ja heitä kannustetaan myös omaehtoiseen liikkumiseen. Valmennuksessa pyritään luomaan harrastajille myönteisiä onnistumisen kokemuksia ja innostaa heitä näin harjoittelemaan lisää.


Valmentajat

Turun Ringeten valmentajat pyritään nimeämään joka joukkueelle keväällä ennen harjoituskauden alkua. Tavoitteena on, että jokaisella joukkueella olisi vastuuvalmentajan lisäksi ainakin yksi apuvalmentaja ja että jollakin joukkueen valmentajista olisi omaa pelaajataustaa.

Valmentajia tuetaan kouluttautumaan huolehtimalla vuosittain muutamien valmentajien maksullisista koulutuksista ja tiedottamalla Länsi-Suomen alueen maksuttomista koulutuksista sekä suosittelemalla Suomen Ringettevalmentajat Ry:n jäseneksi liittymistä. Seurassa kokoontuu myös valmennusryhmä, jonka tavoitteena on antaa vertaistukea ja kehittää seuran valmennusta eteenpäin. Valmennukseen on tarjolla neuvoja lisäksi seuran verkkosivuilla.


Harjoittelu

Valmentajat ohjaavat harjoittelua itsenäisesti Turun Ringeten toiminta- ja valmennuslinjauksen mukaan ja he ovat myös vastuussa valmennuksen suunnittelusta. Harjoittelun linjaukset perustuvat ringeten pelaajan polkuun.


Oppiminen ja taidon opettaminen

Opetus on harjoitusten ja pelitapahtumien oleellinen osa. Fyysinen kunto kehittyy oikein ohjatun ja aktiivisen opetuksen ohessa. Valmentaja, valmennustapa ja toteutetut harjoitteet vaikuttavat oleellisesti oppimistulokseen. Tapahtumien ilmapiiri on tärkein ympäristötekijä. Hyvä ilmapiiri luodaan tukemalla myönteisiä kokemuksia ja vuorovaikutussuhteita.


Valmentaja, kiinnitä huomiota:

-      opi tuntemaan pelaajat yksilöinä

-      ole tasapuolinen, arvostava ja tue pelaajia

-      kannusta omatoimisuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon

-      kehitä itseäsi jatkuvasti


Myönteinen ilmapiiri vaikuttaa harrastajien harjoittelu- ja pelaamisasenteisiin. Ilmapiiri ei saa olla rankaiseva, painostava eikä liian muodollinen. Harrastajia pitää motivoida antamalla heille rakentavaa palautetta ja kiitosta hyvistä suorituksista. Turvallisen, iloisen ja viihtyisän tapahtumailmapiirin ylläpitäminen on jo itsessään hyvä motivointikeino.

Ennen tapahtumaa esitellään joukkueelle toteutettavat harjoitteet ja painopistealueet. Rakentava ja korjaava palaute annetaan harjoituksen tai pelitapahtuman kuluessa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään myös videoita valmennuksen apuna.


Viitteelliset ohjeistukset   eri ikäluokissa< 10 v.< 14 v.14 v. <
Harjoituskerrat viikossa1 –22–33–4
Jääharjoituksen kesto45–60 min.45–60 min.45–90 min.
Harjoituskentän koko1/3 –1/21/2–1/11/2–1/1
Ryhmän koko/ohjaajaKaikissa ikäryhmissä väh. yksi ohjaaja/10 ohjattavaa

Jääharjoituskausi1.8.–30.4.1.8.–30.4.1.8.–30.4.
Lähtöjä viikossa234
Kentän kokopoikkikenttäpoikki/kokokenttäpoikki/kokokenttä
Maalin kokopikkumaalipikku/normaali maalinormaali maali


Harjoittelun tavoitteena on luoda edellytykset ringeten harrastamiselle. Harjoittelu jakautuu sekä laji- että oheisharjoitteluun kesä- ja talvikautena. Harjoittelussa huomioidaan toiminnan monipuolisuus. Monipuolisuudella tarkoitetaan tasapuolisesti eri motoristen perustaitojen sekä liiketaitojen harjoittelua. Harjoittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti taito-, voima-, kestävyys-, nopeus- ja liikkuvuusharjoittelu sekä lajitaitojen ja pelaamisen monipuolinen harjaannuttaminen. Myös muiden lajien harrastamiseen kannustetaan.

Harjoituksiin tullaan joukkueen sopiman aikataulun mukaisesti ja poissaoloista on ilmoitettava viipymättä joukkueen valmentajalle.

Harjoitustapahtumia johtaa vastuuvalmentaja tai apuvalmentaja. Alku- ja loppuverryttely sekä venyttely kuuluvat jokaiseen harjoitustapahtumaan. Harjoittelu pohjautuu valmentajan tekemään valmennussuunnitelmaan. Valmennussuunnitelmasta käy esille harjoittelun monipuolisuus kauden aikana.


Kesäharjoittelu

Kesäharjoittelun avulla luodaan peruskuntoa jääharjoitteluun ja peleihin. Seura järjestää ohjattua harjoittelua D-juniori-ikäisille ja sitä vanhemmille pelaajille. Nuoremmat joukkueet voivat halutessaan järjestää liikunnallisia kesätapaamisia.

G–E-juniorit: ei suunnitelmallista kesäharjoittelua.

D-juniorit: suunnitelmallisia tapaamisia, monipuolisuutta korostaen ja toisen lajin harrastajien tarpeet huomioiden. Kesäharjoittelussa on pidettävä 1 kk:n ehdoton harjoitteluvapaa.

C-juniorit ja sitä vanhemmat: valmennussuunnitelman mukaisesti monipuolisuus sekä levon merkitys huomioiden.


Oheisharjoittelu

Jääharjoittelun lisäksi joukkueille järjestetään ohjattua oheisharjoittelua sekä jääharjoitusten yhteydessä että tarpeen vaatiessa erikseen. Mahdollisuuksien mukaan voidaan hyödyntää Turun kaupungin tarjoamia salivuoroja ym. mahdollisuuksia.

Oheisharjoittelulla pyritään tukemaan harrastajien monipuolista liikkumista ja ominaisuuksien kehittämistä mm. taidon, voiman, kestävyyden, liikkuvuuden sekä luistelua ja pelaamista tukevien oheisharjoitteiden avulla.


Jääharjoittelu

Jääharjoittelussa keskitytään lajitaitojen ja lajin vaatimien yksilötaitojen kehittämiseen. Eri osa-alueiden tasapainoisella harjoittelulla ja yksilön ohjauksella pyritään kehittämään pelaajaa pidemmällä aikavälillä ringeten taitajaksi. Erillisiä taitojäitä järjestetään käytettävissä olevien jäävuorojen mukaan


Jääharjoittelun ikäkausien mukaisia sisältöjä:

Ringettekoulu

Lähtökohtana on lapsi ja opettaminen liikkumiseen jäällä osana ryhmää. Ohjaus ja opetus perustuvat leikinomaisiin harjoitteisiin. Peruskäsitteet; eteenpäin luistelu, jarrutus, pyörähdykset, käännökset, potkut, hypyt, liuku ja taaksepäin luistelu muodostavat rungon toiminnalle.

Kynnys toimintaan osallistumiselle pyritään pitämään matalalla ja toimintaan voi osallistua vähemmälläkin sitoutumisella. Vastuuohjaajan lisäksi jäälle pyritään aina saamaan riittävästi apuohjaajia, joilla on omaa lajitaustaa pelaajana. Myös vanhemmat ja sisarukset voivat tulla mukaan jäälle halutessaan.


G–F-juniorit

Juniorijoukkueisiin siirrytään pääsääntöisesti Ringettekoulusta. Kaikki uudet harrastajat ovat kuitenkin tervetulleita kokeilemaan jäälle iästä riippumatta. Harrastajat pyritään jäällä jakamaan taitotasonsa mukaisiin ryhmiin, jotta toiminta olisi kaikille mielekästä.

Pelaajia kannustetaan pienestä asti kokeilemaan myös maalivahdin roolia, jotta maalissa pelaaminen tulisi kaikille tutuksi ja myöhemmin toiminnassa olisi mukana riittävästi myös maalivahdin paikasta kiinnostuneita pelaajia.

Juniorijoukkueissa aletaan pikkuhiljaa opettaa tyttöjä itsenäiseen toimintaan ja vanhempia tukemaan harrastusta oikealla tavalla. 

Luistelu:

Eteenpäin luistelu, taaksepäin luistelu, pysähtymiset, kaarreluistelu etu- ja takaperin, kaikki käännökset, tasapaino ja teränkäyttö

Renkaanhallinta:

Kuljetus, suojaaminen, karvaustekniikat, syötöt ja syötön vastaanotot kämmen- ja rystypuolelta, laukaus kämmeneltä ja rystyltä.

Pelaaminen: 

1–1, 2–2, 3–3, kaikenlaiset kamppailut + paljon leikkejä, kisoja, viestejä.


E–D-juniorit

Edellä mainitut tavoitteet ovat voimassa myös E–D-junioreiden harjoittelussa ja pelaamisessa. Vähitellen vaatimustaso kuitenkin kasvaa ja pelaajia opetetaan havainnoimaan peliä eri pelipaikoilta. Harjoittelulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä ja liikunnallisia sekä sosiaalisia taitoja.  Pääpaino on edelleen hauskassa yhdessä tekemisessä ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisessa.

Luistelu ja renkaanhallinta:

Edelliset jatkuvat, varsinkin vaikeammat harjoitukset; tasapaino, teränkäyttö, kaarreluistelut, takaperin luistelu, syöttö, syötön vastaanotto, laukominen liikkeestä, laukominen suoraan syötöstä, käännökset kovassa vauhdissa, harhauttaminen, jättösyötöt, renkaan liikuttaminen jaloin.

Yksinkertaiset yhdistelmä- eli kiertoharjoitteet (eri harjoitteisiin liitettyjä tekniikkaosioita ja pelinomaisia, sääntöjen mukaisia suorituksia).

Pelaaminen:

Perustilannepelaaminen 1–1, 2–1, 2–2 puolustajien ja hyökkääjän kannalta, pienpelit 2–2, 3–3, 4–4, peliroolien (renkaallinen, renkaaton, hyökkääjä, puolustaja) oppiminen, perusavaus, viivojen ylitys, kenttätasapainon idea, peruskarvaus, puolustuskolmion perusteet ja leikit, kisat sekä viestit.


C-juniori–naisjoukkueet

Kilpasarjajoukkueissa kasvattaminen urheilulliseen elämäntapaan vahvistuu. Urheilijaksi kasvamista tuetaan mm. henkilökohtaisin keskusteluin ja harjoitusohjelmin. C-juniori-ikäisiä pelaajia kannustetaan myös harjoittelemaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton maajoukkueita silmällä pitäen. Pelaajan polku pyritään pitämään ehyenä ja jokaiselle löytämään omaa taito- ja tahtotasoa vastaava pelipaikka.

C-junioreiden ja sitä vanhempien toivotaan tekevän omatoimista harjoittelua, josta raportoidaan joukkueen valmentajalle sovittujen ohjeiden mukaisesti. Joukkueet tekevät yhdessä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti pidettävien palaverien avulla.

Harrastejoukkueessa toiminta on rennompaa, eikä yksityiskohtaisia tavoitteita tai toiminnan sisältöjä määritellä niin tarkasti. Toiminta on kuitenkin aina ohjattua ja siinä pyritään tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia sekä pelaamisesta että vain harrastamisesta kiinnostuneille.

Luistelu ja renkaanhallinta:

Edelliset jatkuvat, tarpeen mukaan fyysisyyttä lisäämällä harjoitteista tulee haastavampia ja mukaan tulevat monimutkaisemmat kiertoharjoitteet sekä fyysiset harjoitteet.

Pelaaminen:

Perustilannepelaamisen pilkkominen tilannekohtaisemmaksi, suunnanmuutospelaaminen, pienpelit 2–2, 3–3, 4–4, tilatajun kehittäminen, tilannenopeuden lisääminen, yli- ja alivoimapelaaminen, avaus- ja karvauspelin variaatiot, puolustuskolmiopelaaminen, hyökkäyspään pelaaminen, taktinen ajattelu ja osaaminen.

Peluuttaminen

Turun Ringeten joukkueet noudattavat Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton laatimia sääntöjä. D-junioreissa ja sitä nuoremmissa ikäluokissa pelaajia peluutetaan tasapuolisesti niin yksittäisissä peleissä kuin harjoituksissakin liiton luomien sääntöjen mukaan.

Peliajan edellytyksenä on, että pelaaja osallistuu aktiivisesti harjoituksiin ja noudattaa joukkueen laatimia pelisääntöjä.

Pelaajan kehittymistä seurataan syksyisin ja keväisin toteutettavilla yksilöllisillä kehitysarvioinneilla.

C-joukkueessa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa peluuttaminen toteutetaan täysin pelitilanteiden mukaisesti vastuuvalmentajan johdolla. Valmentajat noudattavat valmennustoiminnassaan seuran valmennuksellisia linjauksia. Peluutukselliset erimielisyydet ratkaisee valmennuksen yhdyshenkilö yhdessä kyseisen valmentajan ja pelaajan kanssa.