Valmentajille

Valmentaminen on parhaimmillaan antoisaa nuorten ja motivoituneiden urheilijoiden kanssa tehtävää työtä, jossa pääsee seuraamaan lasten ja nuorten kehitystä urheilijan polulla. Urheilijan fyysisten ja henkisten ominaisuuksien hiomisen lisäksi valmentaja kasvattaa ja motivoi nuoria treenaamiseen ja kilpailemiseen.

Valmentajan tehtävänä on harjoittelun suunnittelun ja harjoitusten vetämisen ohella huolehtia pelien sujumisesta ja pelaajan ohjaamisesta sekä tukemisesta. Valmentajat johtavat joukkueen tapahtumia ja luovat joukkueen toiminnalle raamit yhdessä joukkueenjohtajan ja pelaajien kanssa. Mitä vanhempia pelaajat ovat, sitä enemmän heillä on myös itse vastuuta joukkueen toiminnasta sekä varsinkin oheisharjoittelusta.

Valmentajille on taattu työrauha, mikä tarkoittaa, että pelillisiin asioihin liittyvät kommentit kulkevat valmentajille joukkueenjohtajan kautta.

Turun Ringetessä joukkueeseen nimetään vastuuvalmentaja sekä mahdollisuuksien mukaan apuvalmentaja. Maalivahtivalmennus pyritään toteuttamaan erikseen nimettyjen MV-valmentajien organisoimana, erillisinä koulutustapahtumina sekä joukkueen harjoitusten yhteydessä.

Valmentajasopimus

Jokaisen valmentajien kanssa tehdään kirjallinen valmennussopimus, ja joukkueet huolehtivat heidän lisenssimaksuistaan. Valmentajat noudattavat seuran arvoja, linjauksia sekä sinettikriteerejä ja ovat omalla toiminnallaan esimerkkejä pelaajille. 

Koulutukset

Jotta valmentamisesta saa enemmän irti, on valmentajan suositeltavaa kouluttautua. Turun Ringeten linjauksen mukaan joukkueen vastuuvalmentajilla on oltava suoritettuna eri ikäluokkien valmennukseen ja ohjaamiseen liittyvät koulutukset tai heillä on oltava suunnitelma niiden antamien valmiuksien hankkimisesta:

 • Ringettekoulu, F- ja E-juniorit: ringettekoulun ohjaajankoulutus, valmentajakoulutuksen taso 1, lajikoulutus 1
 • D-B-juniorit: lajikoulutus 2 sekä fyysisen harjoittelun perusteet
 • Edustusjoukkue: vähintään valmentajantutkinto (taso 2), mielellään huippuvalmentajatutkinto (taso 3)
 • MV-valmentajilla lajikoulutuksen maalivahtiosiot

Koulutuksista tiedotetaan valmentajille sähköpostitse. Lisätietoja osallistumisesta saa valmennuksen yhteyshenkilöltä.

Lue lisää valmennuskoulutuksista >

Valmentajalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • Laatii kauden harjoitussuunnitelman.
 • Pyrkii laatimaan joka harjoitukseen kirjallisen harjoitussuunnitelman ja toteuttamaan sitä.
 • Vastaa peluuttamisesta sekä pelitaktiikasta seuran linjausten mukaisesti.
 • Johtaa harjoituksia ja pelitapahtumia.
 • Suunnittelee kauden turnaukset ja pelitapahtumat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Pitää tapahtumapäiväkirjaa (ajankohta, osallistujat, teema).
 • Osallistuu vanhempainpalavereihin.
 • Osallistuu valmennuskoulutuksiin.
 • Osallistuu seuran palavereihin.
 • Vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä seuran ohjeistuksen mukaisesti (joukkueen säännöt).
 • Esteen sattuessa järjestää sijaisen.
 • Toimii valmennusryhmän jäsenenä.
 • Laatii ennen kauden alkua yhdessä joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja seuran hallitukselle.

Valmennusryhmä

Valmennusryhmä voidaan muodostaa joukkueiden valmentajista ja se kokoontuu säännöllisesti sekä tarpeen vaatiessa valmennuksen yhteyshenkilön kokoon kutsumana.