Pelaajan polku

Valmentajan tärkein tehtävä on tukea jokaisen pelaajan yksilöllistä kehittymistä tämän tavoitteiden mukaisesti. Valmennuksen tueksi on koulutuksien ja Suomen Ringettevalmentajat Ry:n lisäksi tarjolla paljon kirjallisuutta sekä muuta materiaalia.

Kilpailu ja harjoittelu Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton sivuilla >

Ringeten pelaajan polku kertoo, mitkä taidot ja kehittämiskohteet ovat tärkeitä kussakin ikäluokassa. Valmentajan on hyvä tutustua pelaajan polkuun, jotta hän osaa suunnitella toimintaa oikein ja saa tukea omille valinnoilleen.

Tutustu Ringeten pelaajan polkuun >

Pelaajat kannattaa pienestä pitäen opettaa kuulostelemaan itseään ja tuntojaan. Kaikista ei tule huippu-urheilijoita, mutta jokainen voi harrastaa omien tavoitteidensa rajoissa. Pelaajan tavoitteiden ja ominaisuuksien tunteminen auttaa myös pelaajan henkilökohtaisten taitojen kehittämisen tukemisessa sekä toiminnan suunnittelussa. Pelaajia voi opettaa tutustumaan itseensä urheilijana esimerkiksi Valon Kasva urheilijaksi -testien avulla.

Kasva urheilijaksi -testit >