Tavoitteet, seuranta ja motivointi

Tavoitteiden asettelu, valmennuksen seuranta ja pelaajien motivointi ovat valmentajalle tärkeitä tehtäviä, joita tehdään yhdessä pelaajien kanssa. Yhdessä tämä kolmikko luo valmennukselle puitteet, joiden avulla tuloksia voi myös kehittää. Tavoitteet, seuranta ja motivointi ruokkivat toisiaan, joten siksi ne on luontevaa liittää toisiinsa.

Jotta joukkue voisi onnistua, sillä pitää olla tavoitteita, joita kohti pyrkiä. Tavoitteet kannattaa asettaa riittävän haastaviksi, mutta kuitenkin sellaisiksi, että ne on mahdollista saavuttaa. Jotta pelaajat hahmottaisivat tavoitteet ja niiden toteutumista olisi helpompi seurata, kannattaa tavoitteet pilkkoa pieniin osiin ja muokata niitä tarvittaessa.

Tavoitteiden pitää olla jollakin tavalla mitattavia, jotta jokainen voi halutessaan tarkastaa, ovatko ne toteutuneet. Tärkeintä on, että tavoitteet sovitaan yhdessä koko joukkueen kanssa ja että niiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja että niitä muokataan tarpeen vaatiessa.  

Pohdittavaa:

  • Miksi pelaat?
  • Mistä ringetessä voi nauttia?
  • Mikä edistää hyvää ilmapiiriä treeneissä?
  • Missä ringettetaidoissa olet hyvä?
  • Mitä haluat saavuttaa?
  • Miten pääset tavoitteeseesi?
  • Kuka sinua voi auttaa?