Huoltaja

Huoltajat ovat joukkueen tukipilareita. He terottavat luistimia, jakavat varusteita ja huolehtivat, että juomapullot ovat täynnä ja  renkaat oikeaan aikaan valmiina jäälle - lukuisien muiden hommien ohella.

Huoltajat valitaan vanhempainkokouksessa ja heidän on hyvä olla paikalla kaikissa joukkueen tapahtumissa.

Huoltajille kuuluvat seuraavat tehtävät:

  • Huolehtivat joukkueen varusteiden kunnosta ja pitävät varustekirjanpitoa.
  • Huolehtivat pelaajien avustamisesta ja virvoitushuollosta harjoitus- ja pelitapahtumien yhteydessä.
  • Teroittavat ja pitävät pelaajien luistimet kunnossa.
  • Ilmoittavat teroitusvastaavalle teroituskoneessa ilmenneistä vioista tai laikan kuluneisuudesta.
  • Huolehtivat joukkueen ensiavusta ja ensiaputarvikkeista.
  • Osallistuvat joukkueen käyttäytymisen valvontaan ja ohjaukseen kaikissa yhteisissä tapahtumissa.
  • Huolehtivat joukkueen huoltolaukusta ja sen sisällön ajantasaisuudesta (esim. ensiaputarvikkeet, jääpussit, särkylääkkeet, teipit, työkalut).