Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja eli jojo on joukkueen sääntösaara tai -sakari, jonka tehtävänä on noudattaa seuran toimintalinjauksia ja huolehtia siitä, että toimintaohjeen mukaisia sääntöjä noudatetaan joukkueessa. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä joukkueen valmentajien, rahastonhoitajien, huoltajien sekä vanhempien kanssa.

Jojo valitaan vanhempainkokouksessa. Hän huolehtii kuitenkin myös siitä, että joukkueen taustajoukoille kohdistetut tehtävät jakautuvat tasaisesti kaikille.

Joukkueenjohtajalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • Laatii ennen kauden alkua yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman, joka esitellään vanhempainkokoukselle ja seuran hallitukselle.
 • Vastaa joukkueen varojen käytöstä ja tilinpäätöksen laatimisesta.
 • Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuutusten ja Ice Cardien voimassaolosta.
 • Vastaa kotipelien ottelujärjestelyistä (toimitsijat, tuomarit, ottelupöytäkirjat, tulospalvelu).
 • Vastaa kurinpidosta joukkueen tapahtumissa.
 • Järjestää vanhempainkokoukset.
 • Tiedottaa joukkueen tapahtumista seuran toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille.
 • Huolehtii seuran joukkueenjohtajalle antamista tehtävistä.
 • Toimittaa seuran tiedottajalle ajantasaiset pelaaja- ja toimihenkilölistat.
 • Ilmoittaa jäänjakajalle muuttuneista peli- ja harjoitusajankohdista.
 • Informoi hallitusta joukkueessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriidoista.
 • Toimii tarvittaessa Sinettiryhmän jäsenenä.

Joukkueenjohtajan on oltava säännöllisesti paikalla joukkueen peleissä sekä tarvittaessa harjoituksissa ja muissa tapahtumissa. Hän osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran, alueen ja liiton järjestämiin tilaisuuksiin, joista seura tiedottaa erikseen. Joukkueenjohtaja edustaa seuraa kaikessa toiminnassaan.

Joukkueenjohtaja toimii vanhempien ensisijaisena yhteyshenkilönä kaikissa joukkuetta koskevissa asioissa. 

Joukkueenjohtajalle ja joukkueen toimihenkilöille suunnatut materiaalit (mm. ottelupöytäkirjat) Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton nettisivuilla >

Tietoa Ice Cardeista >

Pelaaja- ja toimihenkilöluettelo

Pelaajaluetteloon kirjataan seuraavat asiat:

 • joukkue
 • pelaajanumero
 • sukunimi
 • etunimi
 • syntymävuosi
 • ikäluokka (F, E, D, C, B, N)
 • mahdollinen yli-ikäisyys 

Sinettiryhmä

Sinettiseuroissa toimii ns.Sinettiryhmä, joka muodostuu hallituksen edustajasta, seurayhteyshenkilöstä sekä joukkueenjohtajista. Tarvittaessa Sinettiryhmä voi kutsua kokoukseen muita seuratoimijoita.

Sinettiryhmän tehtävänä on ylläpitää toimintaohjeita, jotka hallitus hyväksyy. Ryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa itseohjautuvasti. Se esittelee kehityskohteita hallitukselle, joka arvioi kehityskohteiden toteuttamiskelpoisuuden ja toteutusaikataulun. Ryhmä valitsee keskuudestaan vetäjän, joka toimii samalla ryhmän yhteyshenkilönä Nuoreen Suomeen.