Ohjeita vanhemmille

Vanhempien tärkein tehtävä on luoda tyttöjen harrastukselle toimivat edellytykset. Heidän tehtävänsä on kannustaa ja tukea, mutta myös huolehtia kuljetuksista harjoituksiin ja peleihin sekä varusteiden hankinnasta ja huoltamisesta sekä harrastuksen kustannuksista oman lapsen osalta.

Urheilevalle lapselle on hyvä opettaa pienestä pitäen säännöllisen ja terveellisen ruokailun sekä riittävän levon merkitys ja huolehtia siitä, että lapsella on treeneissä mukanaan aina asianmukaiset vaatteet ja varusteet. Näihin ohjeisiin voi perehtyä vaikka Pelaajille-osiossa.

Vanhempien hyvä yhteishenki näkyy kentälle saakka

Vanhempien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu pitää yllä positiivista asennetta. Mitä parempi yhteishenki vanhemmilla on, sitä mukavampi tyttöjen on harrastaa. Jokaisen vanhemman tehtävä on kannustaa ja rohkaista tyttöjä.

Joukkueenjohtaja on linkki vanhempien ja valmennuksen välillä

Vanhempien ei tule puuttua valmennustoimintaan. Heidän ensisijainen yhteyshenkilönsä on joukkueenjohtaja, joka keskustelee mahdollisissa ristiriitatilanteissa laajemmin valmennuksen kanssa ja tekee tarvittavat toimenpiteet sekä tiedottaa asiasta seuran hallitusta tarpeen vaatiessa. Näin valmentajalle taataan työrauha.

Vastuu lapsesta ja ilmoitusvelvollisuus

Vanhempien vastuulla on kertoa harjoituksiin ja peleihin osallistuvien tyttöjen terveydentilan mahdollisesti tuomista rajoitteista. Valmentaja voi evätä pelaajan osallistumisen peliin tai harjoituksiin ko. tapaukissa. Pelaajan poissaolosta ilmoitusvelvollisuus on pelaajalla ja tämän vanhemmalla. Vanhempien on velvollisuus ilmoittaa joukkueenjohtajalle muuttuneista yhteystiedoista ja harrastuksen mahdollisesta päättymisestä. Tällaisessa tilanteessa on huolehdittava myös seuralle kuuluvan omaisuuden (peli- ja harjoituspaidat sekä -housut) palauttamisesta.

Vanhempainkokous

Joukkueen vanhempainkokous pidetään joukkueenjohtajan johdolla vähintään kaksi kertaa kaudessa. Päätösten hyväksymiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö. Kokouksen pöytäkirjat lähetetään seurayhteyshenkilölle.

Kevätkokous:
  • Hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös.
  • Valitaan joukkueiden toimihenkilöt (joukkueenjohtaja, varajoukkueenjohtaja, huoltajat, rahastonhoitaja ja Sinettiryhmän jäsen, mikäli hän on muu kuin joukkueenjohtaja).
  • Esitellään ja hyväksytään joukkueen kesän ohjelma.
Syyskokous:
  • Esitellään ja hyväksytään joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  • Laaditaan joukkueen vanhempien pelisäännöt.